பூ.சா.கோ. நிறுவனங்களின் இணைய வழிகள்

1924பூ.சா.கோ. சர்வஜன மேல்நிலைப்பள்ளிhttps://psgsjhss.edu.in/
1926பூ.சா.கோ. தொழில்துறை பயிற்சி நிறுவனம்http://www.psgmachinetools.org/
1939பூ.சா.கோ. பல்தொழில்நுட்ப கல்லூரிhttp://www.psgpolytech.ac.in/
1943பூ.சா.கோ. நடுநிலைப்பள்ளி, வேடபட்டிhttps://psgpsv.edu.in/
1947பூ.சா.கோ. ஆரம்பப்பள்ளி, பீளமேடுhttps://psgpsp.edu.in/
 பூ.சா.கோ. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிhttps://www.psgcas.ac.in/ 
1951பூ.சா.கோ. தொழில்நுட்பக் கல்லூரிhttps://www.psgtech.edu/  
 பூ.சா.கோ. கிராமப்புற சுகாதார மையம்https://psgimsr.ac.in/psg-rural-hea-tr-cen/
1974பூ.சா.கோ. உலோக உருக்கு ஆலைhttp://www.psgfoundry.in/
1985பூ.சா.கோ. மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்https://psgimsr.ac.in/
1986பூ.சா.கோ. தொழிற்துறை பயிற்சி மையம்https://www.psgtech.edu/training/
1989பூ.சா.கோ. மருத்துவமனைhttp://psghospitals.com/  
 பூ.சா.கோ. ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆலோசனை வழங்கு மையம்https://psgim.ac.in/category/psgim/research-consulting/  
 பூ.சா.கோ. முறைசாராக் கல்வி மையம் மற்றும் தொடர்கல்வி நிலையம்https://www.psgtech.edu/Continuing%20Education.php
 பூ.சா.கோ. ஜவுளி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையம்https://www.psgtech.edu/coeindutech/
1993பூ.சா.கோ. நகர்ப்புற சுகாதார மையம்https://psgimsr.ac.in/psg-urban-health-cen/  
1994பூ.சா.கோ. மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவனம்https://psgim.ac.in/
 பூ.சா.கோ. செவிலியர் கல்லூரிhttps://www.psgnursing.ac.in/
1998பூ.சா.கோ.  அறிவியல் http://www.psgstep.org/  
 தொழில் முனைவோர் தொழில்நுட்பப் பூங்காhttp://www.psgtifac.co.in/
1999பூ.சா.கோ. உடற்பயிற்சி சிகிச்சைக் கல்லூரிhttps://psgphysiotherapy.ac.in/
2001பூ.சா.கோ. மருந்தியல் கல்லூரிhttps://psgpharma.ac.in/
 பூ.சா.கோ. விளம்பரம் மற்றும் தொடர்பு மையம் 
2002பூ.சா.கோ. குழந்தைகள் பள்ளிhttps://psgcsp.edu.in/
2003பூ.சா.கோ. கடல் சுகாதாரம் –  மேலாண்மை சேவைகள்http://www.psgohcms.ac.in/
2005பூ.சா.கோ. உயர்நிலைப்பள்ளி, வேடபட்டிhttps://psghsv.edu.in/
2006பூ.சா.கோ. மேம்பட்ட ஆய்வு நிறுவனம்http://www.psgias.ac.in/
2008பூ.சா.கோ. பப்ளிக் பள்ளிhttp://www.psgps.edu.in/
2014பூ.சா.கோ. தொழில்நுட்பம் மற்றும் பயனுறு ஆராய்ச்சி நிறுவனம்http://www.psgitech.ac.in/